อนุทิน 124937 - dejavu monmon

  ติดต่อ

ระหว่างคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับ วิทยานิพนธ์/งานวิจัยที่ศึกษาความคิดของหลวงพ่อพุทธทาส ผมคิดหัวข้อวิจัยนี้ได้ "นิติธรรมในความคิดของพุทธทาสภิกขุ" หัวข้อนี้น่าจะสอดคล้องกับเพื่อนของผมคนนี้ที่กำลังหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางนิติศาสตร์

  เขียน:  

ความเห็น (0)