อนุทิน 124933 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 4 ของการเป็นนักศึกษาฝึกสอน ที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอนเหมือนทุก ๆ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกอย่างเริ่มลงตัวและค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากที่ได้ทำการสอนนักเรียนทั้งหมด 6 ห้อง ในแต่ละห้องก็มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนมีทั้งเก่งบ้าง อ่อนบ้าง และซนบ้างตามประสาเด็ก ดิฉันจึงต้องมีการเตรียมการสอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพของเด็กแต่ละคน ในคาบสอนดิฉันมักจะนำกระบวนการ หรือวิธีการสอนที่อาจารย์เคยสอนไว้ มาใช้กับเด็กนักเรียน เช่น การเรียนรู้โดยวิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กสืบค้นข้อมูล สังเกต ทดลอง รวมถึงการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้เด็กสนุก มีการใช้เกมบ้าง เพลงบ้างเพื่อเรียกสมาธินักเรียน มีการทำใบกิจกรรมที่สนุกๆ การเรียนนอกห้องเรียนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน  

จากที่ได้ทำการสอนเป็นเวลา 4 สัปดาห์แล้ว ทำให้ดิฉันได้รู้ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น และเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญทำให้ดิฉันได้รู้ถึงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนแต่ละคน ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นด้วย


เขียน 09 Jun 2013 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)