อนุทิน 124932 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

สัปดาห์ที่ 4 เริ่มมีอะไรลงตัวดีขึ้น ด้านการสอนก็เริ่มที่จะมีเทคนิคประสบการณ์ในด้านการสอนเพิ่มขึ้น และมีการใช้เทคนิคในการคุมชั้นเรียนดีขึ้น แต่ต้องใช้น้ำเสียงที่ เสียงดังในการคุมชั้นเรียน จึงต้องการจะหาเทคนิคด้านอื่นเพิ่ม

อย่างไรก็ตามการคุมชั้นเรียนเป็นปัญหาที่สำคัญ ในตอนนี้ คือเด็กมีอายุที่น้อยและมีสมาธิค่อนข้างจะสั้น จึงควรหาเทคนิคและแรงจูงใจในการสอนในชั้นเรียนเริ่ม

เริ่มที่จะวางแผนงานได้ดีขึ้น ทั้งด้านการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านโครงการที่จะทำในโรงเรียน ทุกอย่างเริ่มที่จะลงตัวเข้าที่เข้าทางมากขึ้น และอย่างไรก็ตามการเป็นครูที่ดีได้ นัันต้องยึดหลักคุณธรรมจริธรรมให้ได้ 

เขียน 09 Jun 2013 @ 23:42 ()


ความเห็น (0)