อนุทิน 124929 - คนถางทาง

เสื้อมึงจะ  สีอะไร  กูไม่สน

กูเพียงคน   รักชาติ  ศาสนะยิ่ง 

ฟังขัอมูล ทุกฝ่าย  ตามเท็จจริง  

ไม่เคยวิ่ง  ตามก้น  คนสะไก๊ปฺ์ ...


ไม่เคยวิ่ง  ตามก้น  คนจานไรเขียน 09 Jun 2013 @ 22:51 ()


ความเห็น (0)