อนุทิน 124925 - หัสยา ชะยานัย

อนุทินสัปดาห์ที่  4 วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556

      สำหรับสัปดาห์ที่ 4 ตัวของผู้สอนเริ่มรู้จักผู้เรียนมากขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้เรียนและหน้าที่ในภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น เริ่มรู้สึกคุ้นชินกับบทบาทของครูในโรงเรียนมากขึ้น สนุก  และมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน 

      ซึ่งในสัปดาห์ที่ 4 นี้ได้จัดการเรียนรู้ในเรื่องส่วนประกอบและการเจริญเติบโตของพืชจะมีกิจกรรมการทดลองเรื่องเมล็ดและการงอกโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจในการทำกิจกรรม มีการสอบถามเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดถั่วว่ามันจะงอกได้ยังไง และสิ่งที่ตนเองสงสัยในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากมาก ผู้เรียนร่วมกันทำกิจกรรมการทดลองและออกแบบการทดลองขึ้นเอง เมื่อถึงเวลาเก็บอุปกรณ์บางกลุ่มยังเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมอยู่ ยังไม่ยอมเก็บอุปกรณ์ แต่ผู้สอนก็รู้สึกดีใจและมีความสุขที่นักเรียนให้ตั้งใจและให้ความสนใจในการเรียน

  เนื่องจาก นักเรียนชั้นม.1 ที่รับผิดชอบสอนจะเป็นห้องผู้ชาย 2 ห้อง และห้องรวมผู้กับผู้หญิง 1 ห้องซึ่งแต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนสี่สิบกว่าคน ทำให้ในการจัดการเรียนรู้ค่อนข้างลำบากในเรื่องการดูแลผู้เรียนให้ทั่วถึง แต่ยังไงก้จะพยายามจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ 


เขียน 09 Jun 2013 @ 22:38 () แก้ไข 22 Jul 2013 @ 18:47, ()


ความเห็น (0)