อนุทิน 124922 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต    

          สัปดาห์ที่ 4 ด้านการปฏิบัติการสอน มีการคล่องตัวมากขึ้น เริ่มรู้จักนักเรียน และกล้าที่จะสอนมากขึ้น ในสัปดาห์นี้ ได้มีการประเมินนักเรียนโดยการสอบ ท้ายบท นักเรียนส่วนมากร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในระหว่างการสอน นักเรียนเริ่มมีการเกรงกลัวมากขึ้น เริ่มให้ความเชื่อถือ และเคารพว่าเราเป็นครูมากขึ้น 

          อีกทั้งภายในอาทิตย์นี้ทางโรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครองทั้งอาทิตย์ และนิฉันได้รับหน้าที่ในการไปควบคุมนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ผู้ปกครองมาประชุมทุกวัน และได้ช่วยเข้าฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูของโรงเรียน ช่วยควบคุมเด็กและช่วยซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครู 

           และในวันศุกร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของตัวเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนและครูร่วมกันปฏิบัติทั้งโรงเรียน 

เขียน 09 Jun 2013 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)