อนุทิน 124914 - prachya intaragdech

นัยน์ตาไอทีเพียรบริสุทธิ์ด้วยความเพียงพอ ให้ถึงพร้อมโดยพึ่งความรู้และคุณธรรม
The Leader to be (happy) Learning Loving Living .

เขียน 09 Jun 2013 @ 20:49 ()


ความเห็น (0)