อนุทิน 124911 - ครูอ้น

ครูอ้น

วันนี้ไปประชุมผู้ปกครองนักเรียนของลูกสาวมาที่โรงเรียนประจำจังหวัด ศรัทธาคุณครูมาก ท่านมีความมุ่งหวังเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ สาระสำคัญจากการประชุม สรุปได้ว่า

1. การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของทุกคน เตรียมเพื่อใช้ชีวิตในสังคมเปิดทุก ๆ อย่าง ทั้งงานอาชีพ ข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี ฯลฯ นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องเตรียมตัวปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตภายใต้สังคมอาเซียน

2. การดำรงชีวิตภายใต้ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับตนเอง

3.การสืบเสาะหาความเด่นเฉพาะทางของนักเรียนเพื่อเป้าหมายสูงสุด มีอาชีพเลี้ยงตัวได้

เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ได้ข้อคิด แนวทางในการใช้ชีวิตดีทีเดียว

เขียน 09 Jun 2013 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)