อนุทิน 124906 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 4 

             ในสัปดาห์ที่ 4 นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความสนุกสนานมากขึ้น เนื่องจากดิฉันเริ่มสนิทกับนักเรียนชั้นป.5 และ ป.6 นักเรียนทุกคนเข้ามาพูดคุย ทักทายด้วยทำให้รู้สึกสนุกสนาน และผ่อนคลายเวลาสอน สำหรับครูพี่เลี้ยงเองก็เริ่มสนิทมาก สามารถปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างเช่นปัญหาในการเรียนการสอน และยังได้รับคำแนะนำต่างๆ ในการสอนว่าทำอย่างไรให้นักเรียนสามารถตั้งใจฟังหรือการคุมชั้นเรียน ซึ่งในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการนำเด็กนักเรียน ชั้นป.5 และ ป.6 ไปอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด ดิฉันก็ได้ไปด้วยเป็นครั้งแรกที่ได้ออกไปนอดสถานที่กับคณะครู และนักเรียน มีความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ซึ่งดิฉันก็ได้ประสบการณ์มากมายในการไปอบรมกับนักเรียนในครั้งนี้ เช่น เกมต่างๆ เพลง การวอร์กเรลลี่ เป็นต้น ในการเรียนการสอนทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มลงตัวทั้งตัวดิฉัน และนักเรียน เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าจะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เข้ากับสภาพห้องเรียนในแต่ละห้อง เริ่มเข้าใจสภาพแวดล้อมการจัดการในโรงเรียนว่ามีข้อจำกัดในหลายๆด้าน ซึ่งอาจแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ที่เคยไปสังเกตการสอนมา ดังนั้นเราต้องมีความเข้าใจและอดทนกับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามา ซึ่งมันสามารถที่จะผ่านไปได้ แค่เราทำทุกๆ วันให้ดีที่สุด

              เขียน 09 Jun 2013 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)