อนุทิน 124904 - ธีรเดช

ธีรเดช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556

  สัปดาห์ที่ 4 นี้ด้านการปฏิบัติการสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แล้ว ทั้ง รายวิชาเคมีพื้นฐาน และรายวิชาโลกดาราศาสตร์พื้นฐาน

  สำหรับรายวิชาเคมีพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น ม.4/1 หลังจากได้เรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องธาตุและสารประกอบ ผมก็ได้ทำแบบทดสอบวัดผลนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้ไปแล้ว ยังเหลือแต่นักเรียนสายศิลป์ ม.4/2 ที่ยังไม่ได้วัดผล เนื่องจากการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนต้องค่อยเป็นค่อยไป นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ช้า ต้องพยายามสอนให้ช้าลง และยกตัวอย่างมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

  สำหรับรายวิชาโลกดาราศาสตร์พื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.5/1 และ ม.5/2 สัปดาห์นี้ก็เข้าสู่เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ดาวฤกษ์ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ มีการนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนดูวีดีโอเกี่ยวกับการกำเนิดดาวฤกษ์ และต่อด้วยคำถามที่กระตุ้นและปลุกเร้าความสนใจ นักเรียน และมีการทดลองในเรื่องของความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ โดยใช้เทียนไขเป็นตัวกำเนิดแสง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการสังเกต บันทึกผลและสรุป และจะเพิ่มระยะทางให้ไกลขึ้นและเปรียบเทียบ จากการสอนนักเรียนสองห้องนี้ในแต่ละครั้งมีความสนุกสนาน มีการยกตัวอย่างที่ตลกๆ ที่ครูนึกขึ้นได้เวลาสอน เช่นการประกวดนางสาวไทยคนที่ได้ที่ 1 จะมีความสวยสว่างเจิดจ้า ส่วนคนที่ได้ที่ 2 และ 3 ก็สวยลดลงไป เปรียบได้กับโชติมาตรของดาวฤกษ์ยิ่งค่าของตัวเลขน้อยลงความสว่างก็ยิ่งมาก น่าจะมีนางงามที่ได้ที่ 0 และ -1 น๊น่าจะสวยหรือไม่ก็นางฟ้าลงมาเดินดิน โดยนักเรียนทั้งสองห้องนี้จะเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับจักรวาล


เขียน 09 Jun 2013 @ 17:24 ()


ความเห็น (0)