อนุทิน 124900 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 9 มิถุนายน 2556 (โรงดาราสมุทร)

ในสัปดาห์นี้มีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น แต่มีการแบ่งไปเป็นแต่ละวันจะเป็นช่วงเช้าระดับนึง ตอนบ่ายระดับนึงตลอกจนครบทุกระดับชั้น ทางฝ่ายวิชาการจึงขอช่วยให้นักศึกษาฝึกสอนช่วยควบคุมนักเรียนให้มารวมตัวกันที่ห้องประชุม และมีการฝึกร้องเพลงในวันไหว้ครู ซึ่งจะจัดขึ้นในอาทิตย์ที่จะถึง มีนักเรียนที่พูดเสียงดังบ้าง ซนบ้าง เล่นกันด้วยความสนุกของเด็ก ทางคุณครูก็เลยแก้ปัญญาโดยการเปิดVDOให้นักเรียนดู ส่วนในช่วงบ่ายของวันศุกร์ก็ได้มีการแสดงร้องเพลงของสยามกลการ ส่วนในด้านการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นการทดลอง เรื่องน้ำนั้นสำคัญไฉน โดยการทดลองด้วยการปลูกถั่วงอก ให้นักเรียนเอามาปลูกที่โรงเรียนเมื่อปลูกเสร็จก็ให้นักเรียนนำกลับบ้าน โดยบอกกับนักเรียนว่า ให้รดน้ำกระถางใบที่1 ส่วนใบที่2นั้น ไม่ต้องรดน้ำ จากนั้นก็ให้นักเรียนบันทึกผลลงในหนังสือเรียน ในการทำการทดลองครั้งนี้นักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก ช่วยกันรักษาความสะอาดเมื่อทำการทดลองเสร็จ  อาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านพ้นไปด้วยดี มีการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน อาทิตย์นี้เริ่มสนิทกันเด็กนักเรียนมากขึ้น นักเรียนเริ่มที่จะทักทายทำความรู้จัก เชื่อฟังในเวลาเรียนมากยิ่งขึ้น 

เขียน 09 Jun 2013 @ 12:49 ()


ความเห็น (0)