อนุทิน 12490 - Ka-Poom

  ติดต่อ

  • นั่งแก้ Model ... Health Knowledge Construction 
  • เขียน Blog ด้วยเดี๋ยวตายก่อน...
  • เขียน Road Map ส่ง ดร.แต้ม - สวรส.

เมื่อทำสิ่งใด ก็เคลื่อนย้ายจิตไปจดจ่อต่อสิ่งนั้น...ก็บังเกิดสมาธิขณะทำงานเองเป็นอัตโนมัติ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)