อนุทิน 124893 - หฤทัย เพ็งจำรัส

สัปดาห์ที่ 4 ของการเป็นครูฝึกสอน ณ โรงเรียนดาราสมุทรในระหว่างวันที่ 3-7มิถุนายน สำหรับสัปดาห์นี้ได้มีการประชุมผู้ปกครองในทุกระดับชั้นและทางวิชาการได้มอบหมายงานให้ไปช่วยควบคุมนักเรียนในช่วงที่กำลังประชุมผู้ปกครองอยู่ ในวันจันทร์ที่ 3 ได้มีการสอนนักเรียนในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายได้ควบคุมนักเรียนระดับชั้น ป.1 วันอังคารที่ 4 ได้ควบคุมนักเรียนระดับชั้น ป.2 วันพุธที่ 5 ควบคุมนักเรียนระดับชั้น ป.3 วันพฤหัสบดีที่ 6ในช่วงเช้าควบคุมนักเรียนระดับชั้นป.4 และช่วงบ่ายควบคุมนักเรียนระดับชั้นป.5และในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากเข้าแถวเสร็จแล้วได้มีการค้นกระเป๋าเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อที่ค้นหาโทรศัพท์มือถือของนักเรียนว่านักเรียนเอาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนหรือไม่และไม่มีการค้นพบซึ่งสาเหตุที่มีการค้นโทรศัพท์เพราะทางโรงเรียนห้ามให้นักเรียนนำโทรศัพท์มาโรงเรียนถ้าค้นพบแล้วคุณครูจะเก็บเอาไว้และจะคืนให้ในตอนที่นักเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3แล้ว วันศุกร์ที่ 7 ช่วงเช้าได้มีการควบคุมนักเรียนระดับชั้น ป.6 และช่วงบ่ายควบคุมนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.3ในวันศุกร์นี้มีกิจกรรมเต้นเอโรบิกกันและได้มีการซ้อมร้องเพลงพระคุณที่สาม ครูกระดาษทราย เป็นต้น เพราะในวันพฤหัสบดีที่ 13 ทางโรงเรียนดาราสมุทรจะมีการไหว้ครู และจากการควบคุมนักเรียนทุกระดับชั้นคุณครูได้ให้นักเรียนดูการ์ตูนและหนังเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักเรียนสนใจอย่าดังและในสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีของฉันอีกสัปดาห์หนึ่ง

เขียน 09 Jun 2013 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)