อนุทิน 124884 - dejavu monmon

dejavu monmon

คำพูดที่แสดงความเห็นออกไป คือสิ่งแสดงถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกในแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจ

2556/6/9-07.18 น.

เขียน 09 Jun 2013 @ 07:19 ()


ความเห็น (0)