อนุทิน #124884

คำพูดที่แสดงความเห็นออกไป คือสิ่งแสดงถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกในแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจ

2556/6/9-07.18 น.

เขียน:

ความเห็น (0)