อนุทิน 124877 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 3 มิถุนายน 2556

     สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกสอน เป็นไปอย่างดีด้วยความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่ครูฝึกสอน ดิฉันมีความรู้สึกรักและผูกพันธ์กับนักเรียนที่นี่และโรงเรียนแห่งนี้มากขึ้น งานในสัปดาห์เริ่มต้นด้วยการยืนเวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งช่วงเช้า-ช่วงเย็นเช่นเดิมเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา และก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การสอนในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในห้องที่สอนประจำตามที่ได้รับมอบหมาย สัปดาห์นี้ดิฉันได้สอนและให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมเรื่องเซลล์ในคาบต่อไปในสัปดาห์หน้า  สัปดาห์นี้ดิฉันได้เข้าสอนแทนคุณครูพี่เลี้ยงในห้อง ม.1/1 ม.1/3 เนื่องจากครูติดภารกิจ จึงฝากให้เป็นหน้าที่ของดิฉันชั่วคราว และยังได้เข้าสอนนักเรียนห้อง ม.1/7 และม.1/10 ซึ่งเป็นห้องโครงการวิทย์-คณิต  แทนครูอีกท่านหนึ่ง เนื่องจากไม่สามารถเข้าสอนแทนได้ จากการสอนเข้านักเรียนหลายๆห้อง ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ความแตกต่างของนักเรียนในหลายๆห้อง นอกจากงานสอนแล้ว ดิฉันก็ได้ช่วยงานซึ่งจัดเป็นการเรียนรู้งานเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนในห้องปกครองอีกด้วย

เขียน 08 Jun 2013 @ 19:12 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้นะคะ ว่าที่แม่พิมพ์ของชาติค่ะ