อนุทิน 124875 - ถวิล

  ติดต่อ

การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าจะต้อง

รักในงาน  แข็งใจทำ ตั้งใจทำ เข้าใจทำ 

นำความสำเร็จไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

ผู้ใหญ่ดึง  ผู้น้อยดัน คนเสมอกัน คอยพยุงช่วยเหลือ 
  เขียน:  

ความเห็น (0)