อนุทิน 124874 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

         สำหรับสัปดาห์ที่ 4 ของการออกฝึกปฎิบัติการสอนในโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี  สัปดาห์นี้ทุกอย่างเริ่ม

ลงตัว  สำหรับวันจันทร์จะต้องทำหน้าที่ขายคู่ปองใหเกับนักเรียนและวันศุกร์จะทำหน้าที่รับเด็กในตอนเช้า 

สำหรับหน้าที่ในด้านการสอนนั้นสัปดาห์นี้ นักเรียนประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนในเรื่องของ

ของการถ่ายถอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหรือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ส่วนนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาาปีที่ 4 เรียนในเรื่องหน้าท่ีของรากและลำต้น ซึ่งได้ทำการทดลองโดยนำต้นเทียนหรือต้นกระสังมาแช่

ในน้ำสีแดงประมาณ  30 นาที และให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำให้เป็นที่สนใจ                 

ของเด็กๆ  สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สนุกและได้สนิทกับเด็กๆมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงการ

เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ

เขียน 08 Jun 2013 @ 15:13 ()


ความเห็น (0)