อนุทิน 124870 - Ka-Poom

  ติดต่อ

หากเกิดบทเรียนซ้ำๆ ... นั่นน่ะเราพึงตระหนักรู้ได้แล้วว่า

วิธีเดิมที่เราใช้นั่นน่ะไม่ได้ผล

เราพึงเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ใจเรากระจ่างด้วยปัญญา

...


Cr ; ใบไม้ร้องเพลง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)