อนุทิน #124870

หากเกิดบทเรียนซ้ำๆ ... นั่นน่ะเราพึงตระหนักรู้ได้แล้วว่า

วิธีเดิมที่เราใช้นั่นน่ะไม่ได้ผล

เราพึงเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ใจเรากระจ่างด้วยปัญญา

...


Cr ; ใบไม้ร้องเพลง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)