อนุทิน 124870 - Ka-Poom

Ka-Poom

หากเกิดบทเรียนซ้ำๆ ... นั่นน่ะเราพึงตระหนักรู้ได้แล้วว่า

วิธีเดิมที่เราใช้นั่นน่ะไม่ได้ผล

เราพึงเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ใจเรากระจ่างด้วยปัญญา

...


Cr ; ใบไม้ร้องเพลง

เขียน 08 Jun 2013 @ 12:37 () แก้ไข 08 Jun 2013 @ 12:39, ()


ความเห็น (0)