อนุทิน 124867 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

วันนี้วันพระ ลดละอบายมุข รักษาศีลเจริญภาวนา เพิ่มพูนบารมีให้ชีวิต

                                                              ธรรมทิพย์


  เขียน:  

ความเห็น (0)