อนุทิน 124867 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

วันนี้วันพระ ลดละอบายมุข รักษาศีลเจริญภาวนา เพิ่มพูนบารมีให้ชีวิต

                                                              ธรรมทิพย์


เขียน 08 Jun 2013 @ 11:36 ()


ความเห็น (0)