อนุทิน 124823 - วัชราพร วงมู้ดา

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 3-7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556
ข้าพเจ้านางสาววัชราพร วงมู้ดา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านพาราจากทดลองสอน
3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เรารู้ได้ว่านักเรียน ป. 3-6 จำนวน 4 ห้อง ในการเรียนบางครั้งทำให้เกิดความวุ่นวายบ้าง
และในการสอนของสัปดาห์ที่ 4 ก็ทำให้รู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นสามรถที่จะปรับตัวกับนักเรียนและการเป็นอยู่ในโรงเรียนก็ดีขึ้นและเมื่อมีการสอนในสัปดาห์นี้การสอนของคุณครูอย่างเต็มตัวผ่านไปได้ด้วยดีคงเป็นเพราะเการที่เราสามารถปรับตัวให้อยู่ที่โรงเรียนได้และปรับตัวให้เข้ากับนักเรียนในโรงเรียนได้ซึ่งดิฉันคิดว่าจากการสังเกตนักเรียนและประเมินได้จากการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละห้องในการตอบคำถามในห้องเรียน หรือการทำแบบทดสอบหลังการเรียนของนักเรียนเองก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีแต่กว่าจะทำได้ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามในการปรับตัวเป็นอย่างมากสัปดาห์แรกของการสอนก็กลัวที่จะคุมนักเรียนไม่ได้แต่ก็มีความพยามในการควบคุมชั้นเรียนในขระที่สอน และความพยายามนานอยู่เหมือนกัน แต่โดยการปรับตัวนั้นต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างเช่น ทำงาน วิธีการสอน การคุมชั้นเรียน การอธิบายเนื้อหาในแต่บทเรียนให้นักเรียนฟังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายที่สุด ถึงการฝึกสอนจะผ่านไป 4 สัปดาห์แล้ว แต่วิธีการสอนของก็คงยังไม่ดีพอ คงต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาวิธีการใหม่ให้กับนักเรียนและปรับการสอนให้ดีกว่าเดิม และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยการกิจกรรมที่ไม่เบื่อหน่ายให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการสนใจในเรื่องที่เราสอน


เขียน 07 Jun 2013 @ 14:10 ()


ความเห็น (0)