อนุทิน 124816 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๓๖๐ |

"ร่วมโครงการฯ ถวายสมเด็จพระเทพฯ"

คณะฯ ส่งชื่อผมไปเป็นผู้ควบคุมทีมนักศึกษาไปอบรมการใช้ eDLTV ให้กับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพในเชียงใหม่ ๓ โรงเรียน ผมน่าจะได้ไปโรงเรียนวัดป่าแดด มีครู ๑๑ คน นักเรียน ๒๐๐ คน

เป็นโครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV)

ทำถวายสมเด็จพระเทพฯ ครับ ...

เว็บไซต์หลักที่ใช้ ... http://edltv.dlf.ac.th

แต่ทางโครงการจะนำ External Hard Disk 2TB ที่บรรจุคลิปการสอนทั้งหมดไปมอบให้โรงเรียนดังกล่าวด้วย

ช่วงเช้าอบรมครู ช่วงบ่ายทำกิจกรรมนันทนาการกับเด็ก และให้นักศึกษาทำหนังสั้นประกวดด้วย

เขียน 07 Jun 2013 @ 10:46 () แก้ไข 07 Jun 2013 @ 10:55, ()


ความเห็น (0)