อนุทิน #124807

| อนุทิน ... ๔๓๕๙ |

"..."

มา ภิกขะเว
ปุญญานัง ภายิตถะ
สุขัสเสตัง ภิกขะเว อะธิวะจะนัง

..........................................................

เธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย
คำว่า "บุญ" นี้
เป็นชื่อของความสุข

พระุพุทธวจนะ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)