อนุทิน 12479 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนพาล ไม่ให้ทานเพราะ "กลัว" ว่าจะยากจน

แต่บัณฑิตชนนั้น "กลัว" ยากจน จึงขวนขวายในการให้ทาน...

เขียน 21 Jun 2008 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)