อนุทิน 124787 - ลภัสรดา โสดา

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 สัปดาห์ที่ 4

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวลภัสรดา  โสดา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร

 สัปดาห์ที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชชาชีพครู การสอนในสัปดาห์นี้เริ่มดีขึ้น การทำงานต่างๆที่ครูพี่เลี้ยงได้รับมอบหมาย ก็เป็นไปได้ด้วยดี ข้อบกพร่องในการสอนลดน้อยลง เริ่มมีความสุขกับการสอน

เขียน 06 Jun 2013 @ 09:46 ()


ความเห็น (0)