อนุทิน 12477 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

อ่านข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้แล้วทำให้นึกถึง Niagara Falls ที่อยู่ระหว่างอเมริกากับแคนาดาซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกมาตั้งนานแล้ว ผมเคยไปมาสองครั้ง ไปครั้งแรกฝั่งแคนาดา ไปครั้งต่อมาฝั่งอเมริกา น่าสนใจที่ตัวน้ำตกโดยส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งอเมริกา แต่ถ้าจะดูวิวให้สวยต้องดูมาจากฝั่งแคนาดา

เรื่องเหล่านี้ทำให้คิดได้ว่า สังคมที่อุดมปัญญาคือสังคมที่มีความสุข ส่วนสังคมที่ขาดความรู้ย่อมมีแต่ความทุกข์

นึกถึงน้ำตกแล้วจิตใจชื่นบาน เดี๋ยวจะชงชาอีกสักกา ดูวิวมาจากยอดเขาคอหงส์มีความสุขที่สุด

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)