อนุทิน #124768

  ติดต่อ

๐ ห่อนเห็นยุ่งยากนั้น           หนักหนา

 แต่คิดเห็นเป็นวิชา               ช่วยรู้

 จักช่วยเคี่ยวปัญา                ให้ยิ่ง ยวดแฮ

 ใดสบใดรบสู้                       ไป่ท้อแท้ถอย

 ๒๐.๑๓ น. : ๕ มิ.ย. ๕๖


  เขียน:  

ความเห็น (0)