อนุทิน 124754 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

".. เมื่อเจ้าไม่ตั้งใจเรียน.."


 ไม่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ 

 โตขึ้นมาจะสู้อะไรไหว

 คงมีแต่วุ่นวายทั้งกายใจ 

 เอากำลังรับใช้เขาทำกิน


 หากเจ้าดีมีความรู้ชูศักดิ์ศรี 

 สามารถดีไม่ตกอับเป็นทรัพย์สิน

 แม้นท่องไปแต่ตัวทั่วธานินทร์ 

 ย่อมไม่สิ้นคนปองจับจองตัว


 แต่ถ้าเจ้าเอาแต่เล่นไม่เว้นว่าง

 ความสว่างคงเห็นเป็นสลัว

 ตกถึงไหนไม่องอาจเพราะหวาดกลัว

 ด้วยมืดมัวโง่เขลาเบาปัญญา


 เจ้าจงเห็นสำคัญขยันเข้า

 ปล่อยเวลาล่วงเปล่ามีปัญหา

 จงรีบเร่งพากเพียรเรียนวิชชา

 จะพลอยพาคุ้มเกล้าทุกเช้าเย็น


 จึงฝากคำพร่ำสอนด้วยกลอนนี้

 แทนความรักหวังดีชี้ให้เห็น

 อยากให้เก่งให้รู้อยู่ให้เป็น

 หากยากเข็ญขัดข้อง เหมือนฟ้องครู

 ๑๕.๔๐ น. ๕ มิ.ย. ๕๖


เขียน 05 Jun 2013 @ 15:58 ()


ความเห็น (0)