อนุทิน 124753 - ดร. จุฑารัตน์ นกแก้ว

<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15771330" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/krupornpana55/is-15771330" title="หลักสูตร Is คำอธิบายม.ต้น" target="_blank">หลักสูตร Is คำอธิบายม.ต้น</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/krupornpana55" target="_blank">krupornpana55</a></strong> </div>

เขียน 05 Jun 2013 @ 15:49 ()


ความเห็น (0)