อนุทิน 124751 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๓๔๘ |

"ไกล่เกลี่ย"

เมื่อมีความขัดแย้ง เราเองก็พยายามหาทางไกล่เกลี่ยและประนีประนอมให้ได้มากที่สุด
แต่หากไม่สำเร็จ เราเองก็ต้องสู้ตามที่พยานและหลักฐานมีเช่นกัน

มิฉะนั้น เราจะกลายเป็นคนผิดตลอดชีวิต ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดตามที่กล่าวอ้างเลย

ไม้อ่อน วิ่งสู่ ไม้แข็ง แบบการเปลี่ยนสถานะจากน้ำกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเอง

เขียน 05 Jun 2013 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)