อนุทิน 124748 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่  27 พฤษภาคม 2556          

        สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของการทำหน้าที่ฝึกสอน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ  เช้าวันจันทร์ดิฉันก็ทำหน้าที่เช่นเดิม คือ ยืนเวรหน้าประตูโรงเรียนเพื่อรับนักเรียนในตอนเช้า ซึ่งก็มีการตรวจเล็บและเครื่องแต่งกายเป็นปกติ จากการสำรวจ นักเรียนไม่ค่อยติดเข็มสัญลักษณ์ตราโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเข็มสัญลักษณ์ตราโรงเรียนจัดว่าเป็นเข็มสำคัญของโรงเรียนที่จะบ่งบอกว่านักเรียนอยู่โรงเรียนนี้ สำหรับเล็บและเครื่องแต่งกายส่วนอื่นก็จัดว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเข้าสอนในสัปดาห์นี้ก็จัดว่าเริ่มลงตัวมากทีเดียวทั้งครูและนักเรียน ซึ่งครูและนักเรียนก็มีความสนิทสนมกันมากขึ้น  และเริ่มลงตัวในข้อตกลงต่างๆ นักเรียนรู้จักหน้าที่และเวลา รวมทั้งดิฉันก็เริ่มรู้งานในหน้าที่ครูมากขึ้น ในสัปดาห์นี้ดิฉันสอนนักเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นการสอนเรื่องเดียวกันทั้งห้อง ม.1/2  ม.1/4 และ ม.1/6  ผลการจัดการเรียนรู้จัดว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  สำหรับงานนอกเหนือจากการสอนระหว่างสัปดาห์ เป็นการช่วยงานเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่


เขียน 05 Jun 2013 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)