อนุทิน 1247 - Conductor

Conductor

@เรื่องที่ไม่ได้เขียน $1ควรจะเป็นคนที่มีเป้าหมายอยู่ที่$2ส่วนรวม ทำเพื่อส่วนรวม แต่ใครที่มาทำงาน$3แต่ว่ามีเป้าหมาย/ทำเพื่อตัวเองแล้ว ก็ไม่น่าจะเรียกว่า$1หรอกครับ

$1 = (นักการเมือง, สื่อมวลชน)
$2 = (ความอยู่ดีของ, ข้อเท็จจริงทีี่กระทบต่อ)
$3 = (การเมือง, สื่อ)

เขียน 20 Apr 2008 @ 22:18 () แก้ไข 20 Apr 2008 @ 22:19, ()


ความเห็น (0)