อนุทิน 124693 - นาง รัชนู บัวพันธ์ปูแป้ง เป็นปูน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีสีสันสวยงาม กระดองสีม่วงเปลือกมังคุด ขอบเบ้าตา ขอบกระดอง ขาเดินทั้ง 4 คู่ และก้ามหนีบทั้งสองข้างมีสีเหลืองส้ม ปลายขาข้อสุดท้ายและปลายก้ามหนีบมีสีขาวงาช้าง ออกหากินเวลากลางคืน               กินพืช สัตว์ ซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหาร

เขียน 03 Jun 2013 @ 23:02 ()


ความเห็น (0)