อนุทิน 124693 - นาง รัชนู บัวพันธ์

  ติดต่อปูแป้ง เป็นปูน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีสีสันสวยงาม กระดองสีม่วงเปลือกมังคุด ขอบเบ้าตา ขอบกระดอง ขาเดินทั้ง 4 คู่ และก้ามหนีบทั้งสองข้างมีสีเหลืองส้ม ปลายขาข้อสุดท้ายและปลายก้ามหนีบมีสีขาวงาช้าง ออกหากินเวลากลางคืน               กินพืช สัตว์ ซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหาร

  เขียน:  

ความเห็น (0)