อนุทิน 124681 - Ka-Poom

  ติดต่อ


บ่มเพาะชีวิตและจิตวิญญาณ

ทาน...ด้วยแรงกายแรงใจในการทำภารกิจที่พระอาจารย์เมตตานำพา

ศีล...ด้วยข้อกำหนดการอยู่ร่วมกันในวัด เป็นศีล๕ ที่ทำให้เหมาะต่อการดำรงอยู่มากกว่าการเป็นข้อห้าม

ภาวนา...ด้วยการบ่มเพาะเหล่าต้นกล้าฟื้นฟูฯ ให้มีสติ ให้มีสมาธิผ่านวิถีการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

...

  เขียน:  

ความเห็น (0)