อนุทิน 124676 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

ดิฉันนางสาวภัสราภรณ์ พริกชูผล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านทุ่งคาบุณยขจรประชาอาสา

 สำหรับสัปดาห์ที่ 3 ของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 นั้น ดิฉันเริ่มได้เรียนรู้อาชีพครูในหลากหลายรูปแบบหน้าที่ของครูนั้น ไม่ได้แค่หน้าที่ทางด้านการสอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะต้องดูแลศิษย์ของเราให้เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เริ่มการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนอย่างเต็มตัว นักเรียนที่นี้ชอบการทดลองที่เราสามารถเห็นได้จากของจริง ซึ่งดิฉันพยายามหาสิ่งของที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนมากกว่าบทความในตัวหนังสือ เพราะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องทดลองและได้ลงมือปฏิบัติจริง อาทิเช่น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนเรื่องราก ลำต้นและท่อลำเลียง ดิฉันได้ให้นักเรียนทุกกลุ่มนำอุปกรณ์มาทดลอง เรื่องท่อลำเลียงโดยใช้ต้นกะสัง ส่วนเรื่องส่วนประกอบของลำต้น ได้นำต้นอ้อย และต้นไม้เล็ก ๆ ที่มีอยู่ตามโรงเรียนมาชี้ให้นักเรียนดูถึงส่วนประกอบอย่างชัดเจน ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนเรื่องส่วนประกอบของดอกไม้ ก็ได้นำดอกชบามาให้นักเรียนแต่ละกลุุ่มแยกองค์ประกอบ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้มากขึ้น และการเรียนการสอนก็ไม่น่าเบื่อ ส่วนปัญหาในสัปดาห์นี้ ดิฉันมีปัญหาในเนื้อหาที่จะสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เพราะดิฉันไม่เคยได้สัมผัสการสอนในระดับนี้ ซึ่งในบางครั้งกลัวว่าจะเอาเนื้อหาไปสอนแล้วเนื้อหาซับซ้อนเกินไปค่ะ
เขียน 03 Jun 2013 @ 16:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

  • ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ
  • ผมก็นิสิตฝึกสอนเช่นกันครับ