อนุทิน 124669 - อาริษา เตาวะโต

วันที่  27-29  เดือน  พฤษภาคม  2556  สอนตามปกติตามแผนการสอนที่เขียนไว้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสามห้องมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิมไม่คุยเชื่อฟังครูผู้สอนมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนเป็นอย่างมากแต่จะมีห้อง 6/2 จะมีเด็กคนหนึ่งที่มีการเรียนล้าช้ากว่าเพื่อนๆคนอื่นซึ่งครูผู้สอนจะต้องดูแลเป็นพิเศษ ส่วนห้อง  6/1 ไม่มีปัญหาด้านการเรียนมีความตั้งใจเรียนดีส่งการบ้านครบ และห้อง  6/3  น่ารักกันมากตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีส่งการบ้านครบกันทุกคน วันที่ 30/05/56  เมื่อเวลา 15.00-15.50 น ทางโรงเรียนมีประชุมผู้ปกครองแต่ละช่วงชั้นซึ่งดิฉันทำหน้าที่ลงทะเบียนรายชื่อผู้ปกครองและเมื่อวันที่ 31/05/56 เป็นวันที่ทางโรงเรียนให้ส่งแผนการสอนของเดือนที่ผ่านมาและเดือนที่กำลังจะถึงให้ส่งห้องวิชาการในช่วงเช้า  ส่วนช่วงเที่ยงอาจารย์มานิเทศที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง  คือ  อาจารย์วรางคณา ทองนพคุณ มานิเทศในห้องตื่นเต้นมาก อาจารย์ให้ส่งแผนกับอาจารย์เพี่อจะได้ชี้แนะแนวทางว่าควรปรับปรุงตรงไหนดีซึ่งต้องขอบใจอาจารย์มากที่ชี้แนะแผนการสอนให้


เขียน 03 Jun 2013 @ 15:03 ()


ความเห็น (0)