อนุทิน 124668 - อมรา รักษา

ในสัปดาห์ที่  ๓  ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในสัปดาห์นี้เริ่มลงตัวกับอะไรหลายๆๆอย่าง ในการฝึกปฏิบัติการฝึกสอนก็เป็นไปด้วยดี แต่จะมีปัญหานิดนึงกับห้องที่ไม่ค่อยจะรับผิดชอบเท่าทีควร แต่ก็พยามหาวิธีทำให้เด็กนักเรียนเกิดความรับผิดให้ดีกว่าเดิม ส่วนข้าพเจ้าก็มีภาระหน้าที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่ง หลังจากโรงเรียนเลิกข้าพเจ้าจะต้องอยู่ช่วยครูที่โรงเรียน ซ้อมกีฬาถึง ๒  ทุ่ม 

เขียน 03 Jun 2013 @ 15:00 ()


ความเห็น (0)