อนุทิน 124666 - นารีม๊ะ แวสะมะ

สัปดาห์ที่ ๓  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

สัปดาห์ที่สามของการเป็นครูฝึกสอน สัปดาห์นี้ได้เริ่มการยืนหน้าประตูรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า และมีการจัดงานเลี้ยงให้แก่ครูที่ย้ายจากโรงเรียนนี้ไปโรงเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่โรงเรียนนี้น่าประทับใจที่ครูในโรงเรียนเอาใจใส่แก่ครูฝึกสอน  บางท่านคอยชี้แนะ ครูพี่เลี้ยงก็น่ารักมากแกเป็นคนที่เรีบยง่าย  คุยได้เหมือนพี่น้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน อาทิตย์นี้ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย  เวลาสอนบางที่ก็เหนื่อยเนื่องมาจากนักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูเวลาที่ครูถามนักเรียนไม่ค่อยตอบคำถามสิ่งที่ครูถามจนบางที่ทำให้รู้สึกท้อบางเป็นเรื่องธรรมดา  แต่เราต้องหาวิธีที่ให้นักเรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียนในวิทยาศาสตร์  ได้มีโอกาสมาดูครูพี่เลี้ยงสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมต้น  และอาทิตย์นี้ครูพี่เลี้ยงมีการนิเทศก์นักศึกษาฝึกสอนและแนะนำการใช้ชีวิตในการอยู่โรงเรียนในช่วงเวลาฝึกสอนต้องปรับตัวอย่างไร

นางสาวนารีม๊ะ  แวสะมะ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


เขียน 03 Jun 2013 @ 14:18 ()


ความเห็น (0)