อนุทิน 124661 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๓๔๐ |

"วิชาแรก"

อีก ๑๕ นาทีจะเข้าสอนรายวิชา "กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา"
สำหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

ประเดิมรายวิชาแรกประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ต้องบอกว่า ยังออกแบบการสอนรายวิชานี้ยังไม่เสร็จ

กัลยาณมิตรท่านใดอยากเสนอเรื่องราวสนุก ๆ  เรียนเชิญครับ ;)...

  เขียน:  

ความเห็น (0)