อนุทิน 124660 - กาญจนา ชุมขวัญ

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 

สัปดาห์นี้รู้สึกว่าอะไรหลายอย่างเริ่มลงตัว การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอนก็เป็นไปได้ด้วยดี เพราะสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการครบทั้ง 4 ห้องที่รับผิดชอบ คือ ป5/1-ป5/4 ในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นวันหยุดเรียนหนึ่งวันเลยยังไม่ได้สอนในอีกสองห้อง เนื่องจากดิฉันจะสอนเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เท่านั้น วันละ 4 คาบ สัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของดอก ได้มีการสั่งการบ้านให้นักเรียนนำดอกชบามาเพื่อจัดทำเป็นชิ้นงาน นักเรียนห้อง ป5/1 ให้ความร่วมมือดีมากนำมาเกือบทุกคน มีบางคนนำมาเผื่อเพื่อนด้วย ทำให้การจัดการเรียนการสอนในคาบนี้ผ่านพ้นไปอย่างสนุก และนักเรียนก็ชอบด้วยที่ได้มีกิจกรรมทำ ส่วนนักเรียนอีกห้องหนึ่งมีคนนำมาแค่คน สองคน แต่แก้สถานการณ์โดยให้นักเรียนวาดส่วนประกอบของดอกลงในสมุดแทน นักเรียนที่นี่ชอบให้มีการทำกิจกรรมที่มีการวาดภาพระบายสี มากกว่าที่จะบอก จด 

นอกจากนี้ยังมีการทำงานในหน้าที่ครูที่ได้รับมอบหมายอีกอย่างหนึ่งคือการยืนเวรตอนเช้า รอรับนักเรียน คุณครูจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเจ็ดโมง และต้องลงชื่อเวรประจำวันด้วยและตอนเย็นจะต้องรอส่งนักเรียนกลับบ้านด้วย

และงานอีกอย่างที่ต้องทำในสัปดาห์นี้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้


เขียน 03 Jun 2013 @ 10:50 () แก้ไข 03 Jun 2013 @ 12:29, ()


ความเห็น (0)