อนุทิน 124659 - อ.นุ

อ.นุ

เป้าหมายของการศึกษาไทยที่ถูกต้อง ต้องเป็นสัมมาทิฐิ  ไม่หลงเดินไปทางมิจฉาทิฐิอย่างในปัจจุบัน

"สังคมไทย กำลังเดินสู่ความเสื่อม.. 
ตัวต้นเหตุสำคัญที่สุดของความเสื่อม คือสังคมมุ่งทำนุบำรุงความลุแก่อำนาจ มุ่งสนองตัณหามนุษย์เป็นหลัก 
แทนที่มุ่งพัฒนาจิตใจคนสู่ที่สูง  เข้าใจธรรมชาติ และความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง"

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

เขียน 03 Jun 2013 @ 10:31 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องที่สุดจ้ะ อาจารย์นุ  แต่ ผู้มีอำนาจบริหารจัดการ ด้านการศึกษา จะรับทราบและแก้ไขหรือไม่  เพราะ

เชื่อว่า  ท่านผู้มีอำนาจเหล่านั้น  ก็รับรู้อยู่แก่ใจดีถึงสาเหตุึนี้อยู่แล้ว....แต่...ก็ยังเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดมา และ

ก็คงตลอดไปด้วยน่ะแหละ  น่าสงสารประเทศไทย

เขียนเมื่อ 

.... สังคมไทย... น่าเป็นห่วงมากๆ นะคะ