อนุทิน 124658 - นาตือเราะห์ วาหามะ

สวัสดีค่ะ  สำหรับสัปดาห์ ที่ 3  ภาคเรียนที่1/2556

        สำหรับสัปดาห์ ที่ 3  ภาระกิจอันเนื่องจากการสอนทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เเละปรับสภาพเข้ากับโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์เเบบ ส่วนกระบวนการในการสอนยังมีบ้างเล็กน้อย ในส่วนของการควบคุมนักเรียนในช่วงของต้นสัปดาห์ที่จำนวนนักเรียนมีจำนวนมากถึง 52 คนต่อ 1 ห้องเรียน ส่วนภาระกิจนอกเหนือจากสอนเเเล้ว ยังมีหน้าที่เป็น ครูผู้ช่วยในห้องสมุด ดูเเลการยืม -คืน หนังสือของห้องสมุดโรงเรียน 

      สำหรับการสอนในสัปดาห์ ดังกล่าว ยังคงเป็นเรื่อง  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช

ดิฉันจะเริ่มทบทวนบทเรียนของคาบที่ผ่านๆมาเสมอก่อนเข้าเนื้อหาใหม่เเละจะกระตุ้นให้นักเรียนมีการตอบคำถามเเละทำเเบบฝึกหัดเป็นประจำ ในส่วนของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ราก ลำต้น ใบ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่หาง่าย เเละสามารถจับต้อง เห็น ได้อย่างชัดเจน ทำให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เเละ สอนง่ายขึ้น 

     งานในหน้าที่ครประจำชั้น

้ ควบเเถว  ยืนเวร   ตักอาหารกลางวัน  จัดระเบียบห้องเรียน เเละงานเอกสารต่างๆฃองครูประจำชั้น โดยครูพี่เลี้ยงจะเเบ่งส่วนเอกสารที่รับผิดชอบให้กับดิฉัน****หากว่างจากภาระกิจดังกล่าวก็จะช่วยเหลืองานห้องสมุดค่ะ


     ทุกวันทุกเวลา คือ การเรียนรู้ เเละการค้นหา  = ประสบการณืดีๆอยู่ที่นี้  ***อนุบาลภูเก็ต***


นาตือเราะห์  วาหามะ


เขียน 03 Jun 2013 @ 10:11 ()


ความเห็น (0)