อนุทิน 124654 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-31 ของเดือนพฤษภาคม

               จากการที่ได้ฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีเป็นระยะเวลาสามสัปดาห์  ในการปฏิบัติการสอนในแต่ละวันก็ดำเนินไปตามปกติ   วันแรกได้มีการจัดการเรียนการสอนตามตาราง  ส่วนคาบที่ว่างช่วยครูพี่เลี้ยงดูนักเรียนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และได้ทำความะอาดห้องเรียนวิทยาศาสตร์   วันต่อมาก็จัดการเรียนการสอนตามปกติ   ช่วงเวลาตอนเย็นได้ช่วยน้องที่มาสังเกตการสอนทำโครงการโดยพัฒนาห้องเรียนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   การฝึกปฏิบัติการสอนก็ดำเนินตามปกติเหมือนกับทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมา  

               วันศุกร์ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก   ทางโรงเรียนได้มีการเดินขบวนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก   โดยเดินขบวนจากโรงเรียนไปเรื่อยๆตามท้องถนนใหญ่   ใช้เวลาในการเดินประมาณ  1  ชั่วโมง   การเดินขบวนในครั้งนี้ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  มาช่วยเดินรณรงค์ด้วย  ช่วงบ่ายของวันศุกร์มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งโรงเรียนดิฉันได้รับมอหมายให้คุมเด็กนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 6/2  6/3  และวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสังเกตการสอนของรุ่นน้อง   คุณครูที่โรงเรียนได้มีการจัดงานเลี้ยงส่งรุ่นน้องที่มาสังเกต  จึงได้เข้าส่วนร่วม

              

เขียน 03 Jun 2013 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)