อนุทิน 124652 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

เรื่องนี้เป็นเอกสารแจกที่น่าช่วยกันเผยแพร่โดยเฉพาะสถานพยาบาลเพื่อช่วยกันลดการติดเชื้อ Clostridium difficile เป็นเอกสารจาก the Association for Healthcare Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) ชื่อ  "Guide to Preventing Clostridium difficile Infections"

เขียน 03 Jun 2013 @ 08:58 () แก้ไข 03 Jun 2013 @ 09:08, ()


ความเห็น (0)