อนุทิน #124652

เรื่องนี้เป็นเอกสารแจกที่น่าช่วยกันเผยแพร่โดยเฉพาะสถานพยาบาลเพื่อช่วยกันลดการติดเชื้อ Clostridium difficile เป็นเอกสารจาก the Association for Healthcare Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) ชื่อ  "Guide to Preventing Clostridium difficile Infections"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)