อนุทิน 124650 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

รายงานนี้น่าสนใจมากตรงที่มีตารางเอาไว้ให้เปรียบเทียบการออกกำลังกายในผู้สูงอายุช่วงวัยต่างๆว่า ควรจะทำอะไรได้เท่าไหร่ถึงจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงพอที่จะดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง มีตั้งแต่ช่วงอายุ 60 - 94 ปีเลย คนที่ยังไม่ถึงก็น่าจะเอาไว้ประเมินตัวเองให้ทำให้ได้ด้วยค่ะ เขาบอกว่าทดลองแล้วใช้ได้เสียด้วย อ่านบทคัดย่อได้ที่ Development and Validation of Criterion-Referenced Clinically Relevant Fitness Standards for Maintaining Physical Independence in Later Years.Gerontologist. 2013;53(2):255-267.

เสียดายที่ฉบับเต็มที่มีตารางที่บอกนั้นเขาให้คนที่เป็นสมาชิกวารสารเท่านั้นที่อ่านได้ค่ะ แต่เชื่อว่าอีกไม่นานก็คงเผยแพร่ทั่วไปเพราะเมื่อใช้ได้จริงๆก็คงได้แนะนำให้เอาไปใช้ประเมินกันต่อไป

เขียน 03 Jun 2013 @ 08:53 ()


ความเห็น (0)