อนุทิน 124638 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ ของเดือนพฤษภาคม

               จากการที่ได้ฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีเป็นระยะเวลาสามสัปดาห์ ซึ่งในการปฏิบัติการสอนในแต่ละวันก็ดำเนินตามปกติ โดยในวันแรกมีการจัดการเรียนการสอนเพียงคาบแรก คือคาบที่สอง ส่วนคาบที่เหลือช่วยครูพี่เลี้ยงดูนักเรียนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ และได้มีการทำความะอาดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วันต่อมาก็จัดการเรียนการสอนตามปกติ ในช่วงเวลาตอนเย็นได้ช่วยน้องที่มาสังเกตการสอนที่ทำโครงการโดยพัฒนาห้องเรียน และในช่วงเวลาว่างที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้นำเวลาว่างนั้นเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่จะใช้สอนในคาบถัดไป

               การฝึกปฏิบัติการสอนดังกล่าวก็ดำเนินตามปกติเหมือนกับทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมา และเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยเดินขบวนจากโรงเรียนไปเรื่อยๆตามท้องถนนใหญ่ ใช้เวลาในการเดินประมาณ ๑ ชั่วโมง ในการเดินขบวนในครั้งนี้ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มาช่วยเดินรณรงค์ด้วย จึงผ่านไปโดยดี และวันศุกร์นั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสังเกตการสอนของรุ่นน้อง ซึ่งครูที่โรงเรียนได้มีการจัดงานเลี้ยงส่งรุ่นน้องที่มาสังเกต จึงได้เข้าส่วนร่วมด้วย

               ตลอดระยะเวลาทั้งสัปดาห์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนก็ได้ผ่านไปอย่างด้วยดี และคิดว่าจะดีอย่างนี้ตลอดไป

เขียน 02 Jun 2013 @ 23:29 ()


ความเห็น (0)