อนุทิน 124637 - ปัทมา คลี่ฉายา

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 27-31 เดือนพฤษภาม พ.ศ.2556

สวัสดีค่ะ 3 อาทิตย์แล้วน่ะเรา สำหรับการฝึกสอน ในโรงเรียนสตรีภูเก็ต เริ่มปรับตัวได้เกือบ 100 % แล้วค่ะ ช่วงนี้ทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเดียวเลย เตรียมตัวเยอะพอตัวค่ะ ในสัปดาห์นี้ เนื้อหาที่สอน ม.1/5 และ ม.1/7 จะยังคงอยู่ในเรื่องของเซลล์  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์รวมถึงหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ และยังรวมไปถึงการใช้กล้องจุลทรรศน์ วิธีการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ แผนการจัดการมี 3 แผน แบ่งเป็น 2 คาบ 1 แผน และ 1 คาบ 1 แผน ในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเอง จากใบความรู้และได้ลงมือปฎิบัติจริง เพื่อความเข้าใจของผู้เรียน นอกจากหน้าที่สอนแล้ว ดิฉันก็มีหน้าที่ คุมชั้นเรียนแทนอาจารย์พี่เลี้ยงที่ติดประชุมงานราชการ ในอาทิตย์นี้ ก็จะ คุมชั้น ม.5/1และ ม.5/3 และเข้าสังเกตการสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงในชั้น ม.1 และ ม.5 ดูแนวการสอนของหลายๆท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อในการสอนของเราเอง ปรับปรุงเรื่องการสอนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนการสอนในชั้น ม.5/11 ในสัปดาห์นี้ คือ เรื่องกฎของเมนเดล การหาอัตราส่วนจีโนไทป์และฟีโนไทป์ ซึ่งในเรื่องนี้จะมีการคำนวณ เน้นการทำโจทย์เพื่อความเข้าใจของนักเรียน

เขียน 02 Jun 2013 @ 23:12 ()


ความเห็น (0)