อนุทิน 124636 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

   สำหรับสัปดาห์ที่ ๓ ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาได้ช้ามากทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปได้ช้ามาก เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการเล่น มากกว่าเรียนจึงทำให้ต้องหาวิธีการที่ทำให้เด็กตั้งใจเรียน และการทำกิจกรรมกลุ่มก็เป็นไปได้ช้า เนื่องจากห้องมีขนาดเล็ก และเด็กเมื่อได้เข้ากลุ่มกันจะคุยกันมากขึ้น แต่สุดท้ายการจัดการเรียนการสอนก็ผ่านไปได้ด้วยดีอีกสัปดาห์หนึ่ง และต้องคอยดูสัปดาห์อื่นกันต่อไป

  เข้าสัปดาห์ที่ ๓ ดิฉันได้สนิทกับเด็กมากขึ้น เวลาหลังรับประทานอาหารเสร็จ เด็กๆ จะมาคอยที่โต๊ะที่นั่งอยู่ประจำ มาพูดคุยกัน เรื่องต่างๆทั้งครูและนักเรียนต่างมีความสุข หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน นี้แหละจุดเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขได้

  สัปดาห์นี้ได้คิดโครงการที่จะทำ คือ โครงการพัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ กับเพื่อนๆ คิดไว้เยอะ แต่ไม่รู้ว่าทางโรงเรียนจะมีงบให้หรือไม่ แต่ถ้าไม่มี ก็จะทำโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

 หน้าที่เพิ่มของสัปดาห์นี้ คือ เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

เขียน 02 Jun 2013 @ 23:10 ()


ความเห็น (0)