อนุทิน 124634 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556

        สัปดาห์ที่ 3 เริ่มมีการลงตัวมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการสอนและมีความเข้าใจในตัวนักเรียนมาก เพราะได้รู้จักนักเรียนเป็นเวลานานขึ้นเรื่องการสอนก็ง่ายมากกว่าตอนแรกๆ และสามารถควยคุมชั้นเรียนได้ดีขึ้นอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามการสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษามักที่จะควบคุมชั้นเรียนได้อยากมาก เพราะนักเรียนจะมีสมาธิที่สั้น ต้องคอยเตือนอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีวิธีการในการควบคุมชั้นเรียน โดยอ้างถึงคะแนน ให้ทำงานเพิ่มขึ้น นักเรียนถึงจะดีขึ้นแต่ ก็ใช้วิธีนี้ได้ไม่นาน เพราะนักเรียนยังไม่สามารถที่จะมีสมาธิในการเรียนได้ดีเท่าที่ควรจึงต้องเปลี่ยนเทคนิคในการสอนอยู่บ่อยๆ

        สัปดาห์นี้ได้สอนทำการทดลอง เรื่องการ การลำเลียงน้ำและธุาตุอาหารของพืช นักเรียนตื่นเต้นมากที่จะได้ทำการทดลอง นักเรียนทุกคนทั้งใจเรียนและทำการทดลอง เพราะไม่มีใครเคยเห็นต้นไม้กระสังมาก่อนจึงเป็นที่สนใจของนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงทำให้การสอนในสัปดาห์ผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดี และได้สั่งให้ทำการทดลองในชั่วโมงต่อไป เพื่อนักเรียนจะได้ศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง


เขียน 02 Jun 2013 @ 23:09 ()


ความเห็น (0)