อนุทิน 124633 - สุนิสา จูฑามาตย์

สัปดาห์ที่ 3 ในการฝึกสอน

         สำหรับการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นการอนให้นักเรียนทดลองเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่การเตรียมความพร้อมใน อุปกรณ์การทดลอง นักเรียนมีความสุข สนุกกับการได้ปฏิบัติจริง การหาข้อสงสัย ได้ สำหรับการสอนย่อมที่จะเจออุปสรรคแต่ละวันที่จะทำการทดลอง ครูเป็นผู้เตรียมมาให้นักเรียน แต่บางครั้งหากสั่งนักเรียนบางคนนำมาและบางคนไม่นำมา ซึ่งการสอนในละชั้นมีปัญหาที่แตกต่างกันสำหรับ ชั้นป. 2 จะน่าเปงห่วงเรื่องการทำความเข้าใจในเนื้อหาต้องสอน ซ้ำสองสามครั้ง แต่ระดับ ป. 4 5 6 ในเรื่องของการคุยในชั้นเรียน และได้ปรึกษาครูพี่สำหรับนักเรียนที่หนีเรียนอีกด้วย ดิฉันได้มีโอกาสเข้า ถามนักเรียนกลุ่่มนั่น ซึ่งพูดคุยกันในเรื่องของการเรียนทำไมจึงไม่เข้าเรียน และได้คุยกันว่า ครั้งต่อไปคงไม่เกิดขึ้น นี่เป็นปัญหาแรกที่เจอและไม่คาดคิดว่าจะมีในระดับประถมศึกษา แต่ก็ดี ที่ได้เจอและพยายามแต่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง แต่ก็อยู่ในความดูแลของครูพี่เลี้ยง

         สำหรับสัปดาห์นี้ ได้มีการสอน เพียง 3 วัน อีก 2 วัน มีโครงการพัฒนานักเรียน เรื่องการเกษตร และนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6


เขียน 02 Jun 2013 @ 22:41 ()


ความเห็น (0)