อนุทิน 124632 - พาตีเม๊าะ กะสูเมาะ

อนุทิน

ประจำสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2556 

อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ทางโรงเรียนมีการจัดการกับคาบสอนเพราะยังมีคาบเรียนที่ชนกันมาก

ทำให้บางคาบยังต้องเสียเวลากับการเคลีย  และอาทิตย์นี้ได้มีการหาเสียงการเลือกตั้งสภานักเรียน

ช่วงเช้าของทุกวันจะมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน และช่วงเที่ยงของทุกวันได้รับหน้าที่ให้ตักข้าว

ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และรับหน้าที่พิมท์ตารางสอนของครูผู้สอนเพื่อส่งให้ฝ่ายวิชาการ

และได้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ในเรื่องโครงสร้างภายนอกของพืช

และรากหน้าที่ของราก

     ท้ายสัปดาห์ได้ให้นักเรียนร่วมกันแสดงผังความคิดที่ได้จากการเรียน  สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนมาก

นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการสอนแบบปกติ

นักเรียนบางคนที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในห้องเรียน  แต่พอจัดการเรียนรู้แบบนี้นักเรียนกลุ่มนั้นให้ความสนใจมากค่ะ


เขียน 02 Jun 2013 @ 22:30 ()


ความเห็น (0)